Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest właściciel najcudowniejszego portalu krawieckiego w galaktyce, czyli firma Papavero sp. z o.o.

2. Sponsorami konkursu są:

 • Organizator konkursu, czyli Papavero sp z o.o.
 • Producent najlepszych na świeci nici do szycia, firma Amanda sp. z o.o. z Sulechowa
 • Właściciel strony internetowej Krohmall.pl, firma Huuft sp. z o.o.
 • Właściciel sklepu z materiałami Tkaniny-polary.pl, firma AC Fashion sp. zo.o. z Łodzi

Uczestnicy konkursu

Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Przystępując do konkursu osoby te akceptują Regulamin w całości i zobowiązują się go przestrzegać.

Uczestnikami konkursu nie mogą być:

 1. pracownicy Organizatora,
 2. pracownicy żadnego ze sponsorów w konkursie
 3. osoby powiązane z Organizatorem lub sponsorem nagrody, w tym współpracownicy, pracownicy i osoby świadczące usługi na ich rzecz.
 4. najbliższa rodzina wymienionych w punktach 1-3 osób.

Zasady i harmonogram konkursu

Poniżej znajdziesz zasady konkursowe. Dowiesz się, gdzie, kiedy i jakie zgłoszenia należy przesyłać.

 1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać poprzez portal papavero.pl, szyciową grupę 123szyjeszty na portalu Facebook oraz inne miejsca wskazane przez Organizatora w czasie konkursu. Uczestnik konkursu wybierze miejsce, które jest dla niego wygodniejsze. Może również powalczyć o nagrody we wszystkich wskazanych miejscach.
 2. Każdego miesiąca na portalu papavero.pl pojawią się odpowiednie artykuły, w których w komentarzach będzie można zgłaszać swoje prace konkursowe. Artykuły te będą również opisywać temat miesiąca zabawy konkursowej, lub o nim wspominać.
 3. Na grupie FB 123szyjeszTy zostanie stworzone miejsce do wrzucania prac konkursowych. Tam  również można zgłaszać swoje prace konkursowe.
 4.  Zgłoszenie do konkursu polegało będzie na przedstawieniu zdjęcia własnoręcznie uszytej rzeczy. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie w zgłoszeniu rzeczy uszytej na podstawie szablonów pobranych ze strony papavero.pl. Uczestnik musi wskazać, jakiego dokładnie szablonu użył (wskazać numer modelu lub link do strony z szablonem).
 5.  Każdego tygodnia Jury konkursowe wyłoni 4 osoby, które otrzymają nominacje do konkursu miesięcznego oraz konkursu głównego. Spośród nominowanych osób Jury wybierze zwycięzców miesiąca a na koniec konkursu zwycięzców nagród głównych. Każda nominowana osoba otrzyma nagrodę od Organizatora konkursu określoną poniżej.
 6.  Nominacje do konkursu zostaną przyznane przez administratorów grupy 123szyjeszty (1 nominacja tygodniowo), papavero.pl (2 nominacje) oraz sponsora nagrody miesiąca (1 nominacja). Nominacje tygodniowe zostaną ogłoszone w każdy wtorek i dotyczyć będą prac nadesłanych w ciągu pełnego poprzedzającego tygodnia.
 7.  Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę na konkurs.
 8.  Konkurs trwa od momentu opublikowania Regulaminu aż do 18.11.2018. Wyniki konkursu głównego zostaną ogłoszone 24.11.2018.
 9.  Nagrody miesiąca zostaną przyznane do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 10. Nagrody główne zostaną przyznane 24.11.2018.

Prace konkursowe i nagrody

Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik:

 • Oświadcza, że jest to wyłącznie jego dzieło oraz że praca nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 • Przenosi na organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej na wszystkich znanych stronom polach eksploatacji.
 • Wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w dowolny sposób. Oczywiście, jeśli wizerunek widoczny jest na zgłoszonej pracy konkursowej.

Nagrody

 1. Każda nominowana osoba otrzyma nagrodę w postaci jednego pobrania, do wykorzystania na papavero.pl.
 2. Każdego miesiąca zostaną przyznane 4 nagrody miesiąca o wartości 50zł brutto każda. Uczestnik, który otrzyma nagrodę miesiąca, będzie mógł wybrać dowolne produkty z oferty wybranego przez jury sponsora. Oczywiście wybrane nagrody nie mogą przekroczyć  wskazanej kwoty 50zł brutto.
 3. Rzeczowe nagrody konkursowe zostaną wysłane jedynie na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku nagród cyfrowych (wykroje do pobrania) wymagane jest posiadanie przez Uczestnika konkursu konta na portalu papavero.pl.
 4. W konkursie głównym, czyli na sam koniec konkursu, zostaną przyznane trzy nagrody w wysokości 500 zł brutto każda. Nagrody te zwycięzcy wybiorą spośród produktów oferowanych przez wskazanego przez Jury sponsora.
 5. Nagroda główna, ufundowana przez Organizatora konkursu, to kurs konstrukcji odzieży damskiej lekkiej o wartości 1450zł. Do wykorzystania w uzgodnionym terminie w ciągu dwóch lat od przyznania nagrody. 
 6. Nagród nie można wymienić na gotówkę. Nie można ich również przekazać osobom trzecim.

Reklamacje i ochrona danych osobowych

 1.  Reklamacje należy przesyłać w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników na adres papavero@papavero.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna i nieodwoływalna.
 2.  Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu. Organizator będzie przetwarzał te dane w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania nagród.
 3.  Administratorem danych osobowych jest organizator. Dane będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i/lub usuwania. 

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem należy zastosować przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Uczestnicy mogą odstąpić od udziału w konkursie i zażądać usunięcia ich zgłoszenia wraz ze wszelkimi danymi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do konkursu. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na adres papavero@papavero.pl

 

 

 

100% (0 głosów)
1759 wyświetleń