No cóż, rzucamy kostką, idziemy po planszy, kupujemy domki. Monopoly chyba wszyscy znają.