Gendo! to miejsce, w którym każdy Użytkownik portalu papavero.pl będzie mógł coś sprzedać lub kupić. Ten przewodnik dotyczy jedynie opcji kupowania i przeglądania aukcji. Informacje zawarte w tym przewodniku zostały podzielone na następujące sekcje: 

 1. Przeglądanie aukcji na Gendo!
 2. Lista aktualnie trwających aukcji.
 3. Opis sprzedawanego przedmiotu i realizacji zamówień
 4. Dodanie aukcji do listy obserwowanych aukcji.
 5. Obsługa koszyka - dodawanie przedmiotów do koszyka oraz złożenie zamówienia poprzez koszyk.
 6. Aukcja z opcją natychmiastowego zakupu.
 7. Aukcja z licytacją - zasady uczestnictwa w aukcji
 8. Wybór płatności, dokumentu sprzedaży i formy dostawy zakupionych przedmiotów.
 9. Zarządzanie Gendo! poprzez profil użytkownika.
 10. Lista aukcji w których użytkownik bierze udział
 11. Wygrane i przegrane aukcje.
 12. Wystawianie komentarzy.
 13. Obserwowane aukcje i automatyczne przypomnienia.

Przeglądanie aukcji na Gendo!

Na głównej stronie papavero.pl pojawiły się dwie bezpośrednie możliwości przejścia do aukcji. Z prawej strony wyszukiwarki poprzez rozwinięcie dostępnej listy należy wybrać Gendo! Wybierając tą opcję i naciskając na lupkę (lupę na czerwonym tle po prawej stronie pola wyszukiwania) przejdziemy do spisu wszystkich aukcji. Na głównej stronie znajduje się moduł, który prezentuje kilka wybranych aukcji. Aktualnie dostępnych i trwających. Kliknięcie na tytuł wybranej aukcji przeniesie do widoku tej konkretnie wybranej.

Kliknij aby powiększyćKliknij aby powiększyć

Lista aktualnie trwających aukcji.

Poniżej widoczny jest podgląd na listę dostępnych aukcji. Aby otworzyć konkretną aukcję w celu zapoznania się z jej treścią, należy kliknąć na temat aukcji lub miniaturę zdjęcia. Aukcje zostały pogrupowane do poszczególnych kategorii widocznych po lewej stronie. Pod kategoriami znajdują się dodatkowe opcje, za pomocą których istnieje możliwość zawężenia wyników wyszukiwania. Na zdjęciu po prawej stronie widzimy przykładowe parametry, za pomocą których można zawęzić wyniki wyszukiwania na liście aukcji. W tym celu należy zaznaczyć pożądane wartości parametrów co spowoduje pozostawienie na liście aukcji jedynie tych, które spełniają wybrane kryteria.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 

Lista dostępnych aukcji może zostać posortowana według ceny, ceny z dostawą, popularności, czasu do końca, alfabetycznie lub po dacie publikacji. Po wybraniu odpowiedniej konfiguracji aukcje na liście zostaną ułożone zgodnie z ustalonym porządkiem. Lista aukcji może przybrać jeden z trzech dostępnych wyglądów wybranych za pomocą ikon widocznych na zdjęciu po prawej stronie. Widoczne mogą być małe zdjęcia i opisy, średnie zdjęcia i opisy lub duże zdjęcia i opisy pod nimi. Wybranie odpowiedniej opcji zostaje zapamiętane do następnej zmiany tego ustawienia.

Kliknij abypowiększyć zmiany 0155

Opis sprzedawanego przedmiotu i realizacji zamówień

Każda aukcja zawiera podstawowe dane o produkcie oraz sprzedającym. Dane te zostały podzielone na cztery główne działy. Pierwszy z nich to opis produktu. Sprzedający w tym miejscu ma możliwość zaprezentowania produktu w swój unikalny sposób. Druga część opisu aukcji to zakładka "dostawa i płatność". W tym miejscu sprzedający ma obowiązek przedstawienia metod dostaw produktu oraz związanych z nimi kosztów. Lista ofert złożonych w aukcji dostępna jest w zakładce "Oferty kupna". Zakładka "O sprzedającym" zawierać będzie te dane, które zostaną uzupełnione przez sprzedającego. Mogą to być dane adresowe, regulaminy, warunki zwrotu oraz informacje dotyczące czasu realizacji zamówień itp.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Dodanie aukcji do listy obserwowanych aukcji.

Aukcję można dodać do listy obserwowanych aukcji. Umożliwia to zapisanie w profilu użytkownika interesujących aukcji. W tym celu należy kliknąć przycisk "Obserwuj". Aukcja zostanie przeniesiona na listę obserwowanych aukcji. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem o dodaniu aukcji do obserwowanych. Na końcu tego komunikatu znajduje się link do listy aukcji obserwowanych.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Obsługa koszyka - dodawanie przedmiotów do koszyka oraz złożenie zamówienia poprzez koszyk.

Każdy towar można dodać do koszyka. W tym celu w wybranej aukcji należy wpisać ilość towaru, którą chcemy dodać do koszyka a następnie wcisnąć przycisk "Dodaj do koszyka", który znajduje się po prawej stronie lupy. W poniższym przykładzie wpisano 10 sztuk produktu, które zostaną przeniesione do koszyka. Po dodaniu artykułów do koszyka system przeniesie nas do widoku koszyka. W tym miejscu istnieje  możliwość zmiany ilości interesujących towarów poprzez wciśnięcie symbolu +, - lub wpisanie z klawiatury numerycznej odpowiedniej liczby.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Zmiana ilości towarów w koszyku powoduje również zmianę liczby towarów przy ikonie koszyka. Ikona ta znajduje się w prawym górnym rogu obok avatara. W poniższym przykładzie zmieniono ilość produktów w koszyku na 16, co zostało odzwierciedlone przy ikonie koszyka tą samą liczbą. Po zapełnieniu koszyka produktami do zakupu, wciskamy przycisk dalej.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Otrzymamy widok podsumowania zamówienia. W tym miejscu potwierdzamy zakup. Potwierdzenie zakupu oznacza zawarcie umowy kupna ze sprzedającym. Kliknięcie tego przycisku jest jednoznaczne z zakupem oraz koniecznością zapłacenia za wybrane przedmioty. Po zatwierdzeniu zakupu w podsumowaniu zobaczymy taki oto znak widoczny na zdjęciu po prawej stronie, informujący nas o zawartych transakcjach. W przypadku, gdy aukcja zakończy się zanim zdążymy zatwierdzić zakup, w tym miejscu zostaniemy poinformowani, które z produktów nie zostały zakupione.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Aukcja z opcją natychmiastowego zakupu.

Opis dotyczy aukcji, w których widnieje cena zakupu. Fakt taki oznacza, że sprzedający oferuje podaną ilość towaru po ustalonej jednostkowej cenie. W takim przypadku wpisujemy ilość produktów, które chcemy zakupić i wciskamy przycisk "kup teraz". Na poniższym przykładzie wybrano 1 sztukę a następnie wciśnięty zostanie przycisk kup teraz. W następnym kroku musimy potwierdzić zakup. Należy sprawdzić ilość zamawianego towaru a następnie kliknąć "Potwierdzam zakup". Potwierdzenie zakupu wiąże się z koniecznością zapłaty za niego na rzecz sprzedającego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Po potwierdzeniu zakupu system przeniesie nas do aukcji a na górze wyświetli odpowiedni komunikat. W tym przypadku zakupiony został 1 przedmiot i taka informacja wyświetliła się na górze strony.

Kliknij aby powiększyć

Aukcja z licytacją - zasady uczestnictwa w aukcji

Zakupu w tej formie aukcji dokonuje tylko jeden kupujący. Ten, który w określonym przez sprzedawcę terminie zaproponuje najwyższą kwotę. Aby dołączyć się do licytacji, należy zaproponować swoją ofertę wyższą niż poprzednicy. W poniższym przypadku dołączenie do aukcji następuje w chwili, gdy aktualna najwyższa cena zaproponowana przez licytujących to 710zł. System podpowiada, że należy zaproponować przynajmniej 720 zł aby dołączyć do licytacji. Ofertę można zaproponować wyższą. W poniższym przypadku została wpisana kwota 1500 zł a następnie wciśnięty przycisk "Licytuj".

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Następuje przejście do okna, które wymaga od nas potwierdzenia złożenia oferty. Widoczne są podstawowe dane aukcji oraz maksymalnie zaoferowana kwota. Po sprawdzeniu prawidłowości tych danych należy wcisnąć przycisk "Licytuj". Należy pamiętać, że zalicytowanie w tym miejscu wiąże się ze zobowiązaniem kupna przedmiotu w przypadku, gdy oferta stanie się najwyższą proponowaną spośród wszystkich licytujących. System przenosi automatycznie do aukcji. Odpowiednim komunikatem informuje o tym, czy złożona oferta jest najwyższą. W poniższym przypadku oferta w wysokości 1500 zł została przelicytowana przez innego licytującego, który wcześniej zadeklarował wyższą kwotę maksymalną.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

W celu przelicytowania oferty innego licytującego, wpisujemy wyższą kwotę maksymalną, jeżeli jesteśmy zdecydowani zapłacić więcej za dany produkt. W poniższym przykładzie została wpisana kwota maksymalna na poziomie 57555zł. Tym razem przelicytowaliśmy wszystkich licytujących a nasza oferta jest najwyższa. System informuje nas o tym odpowiednim komunikatem.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Oferta złożona powyżej staje się najwyższą oferowaną spośród licytujących. Aktualna cena za przedmiot nie jest jednak kwotą, którą zadeklarowano jako maksimum wygrywającego licytację. Złożono ofertę maksymalną w wysokości 57555zł. System automatycznie przelicytował poprzedniego oferenta, którego maksimum widoczne jest teraz na liście ofert. Poprzedni licytujący zadeklarował kwotę 9999 zł. System przelicytował go jedynie o jeden krok do kwoty 10099zł. W tym przypadku, system będzie automatycznie licytował na rzecz licytującego aż do kwoty 57555zł. Jeżeli inny licytujący, jako swoje maksimum wpisze dokładnie tą samą kwotę, system wybierze wygrywającego w tym przypadku zgodnie z zasadą "kto pierwszy ten lepszy".

Kliknij aby powiększyć

Przyjęto zasadę, że licytacja w poszczególnych przedziałach będzie możliwa o podstawowy krok, który kształtuje się następująco:

 • do 25 zł cenę podbijamy o minimalny krok wynoszący 0,50 zł
 • powyżej 25 zł do 100zł cenę podbijamy o minimalny krok wynoszący 1,00 zł
 • powyżej 100 zł do 250zł cenę podbijamy o minimalny krok wynoszący 2,50 zł
 • powyżej 250 zł do 500zł cenę podbijamy o minimalny krok wynoszący 5,00 zł
 • powyżej 500 zł do 1000zł cenę podbijamy o minimalny krok wynoszący 10,00 zł
 • powyżej 1000 zł do 2500zł cenę podbijamy o minimalny krok wynoszący 25,00 zł
 • powyżej 2500 cenę podbijamy o minimalny krok wynoszący 50,00 zł

Wybór płatności, dokumentu sprzedaży i formy dostawy zakupionych przedmiotów.

Po kupieniu przedmiotu zostaniemy przekierowani do widoku zakupionych przedmiotów. Przedmioty te mogą pochodzić z różnych aukcji oraz mogą zostać nabyte od różnych sprzedających. Aby dokończyć transakcję należy wcisnąć przycisk Zapłać przy wybranej aukcji. Poniżej po prawej widoczny "Wybór pozycji do zapłaty". Pierwsza z aukcji została dodana z widoku aukcji. W tym miejscu system wykrył, że zakupiliśmy więcej przedmiotów od jednego sprzedającego, za które kupujący może zapłacić jedną płatnością. Aby dołączyć do płatności kolejne pozycje, należy wcisnąć przycisk ze znakiem plusa spośród tych dostępnych do zapłaty.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Zgrupowane do jednej płatności zakupy możemy wspólnie zapłacić. W tym celu klikamy przycisk dalej. Następnie dokonujemy wyboru formy dostawy. Jeżeli przedmioty zostały objęte przez sprzedającego jednym cennikiem dostawy, pojawi nam się tylko jedno pole wyboru opcji dostawy. W poniższym przykładzie widzimy dwa takie pola pokolorowane na czerwono. Oznacza to, że cenniki dostaw dla obu wybranych do płatności przedmiotów są inne. W takim przypadku należy wybrać opcję dostawy osobno dla każdego przedmiotu lub skontaktować się ze sprzedającym w celu indywidualnych ustaleń związanych z przesyłką.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Wybieramy formę dostawy i sposób płatności z rozwijanej listy. Wybieramy sposób płatności. Jeżeli chcemy otrzymać fakturę VAT zaznaczamy odpowiednie pole ptaszkiem.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Po zaznaczeniu opcji faktura VAT z prawej strony pojawi się okno z danymi do faktury. Jeżeli dane te zostały wpisane w profilu użytkownika, zostaną one tutaj przepisane. W tym miejscu można też zmienić te dane lub wpisać nowe. Wystarczy kliknąć przycisk "Zmień dane do faktury". Po prawej widoczne okno służące do wpisania danych do faktury VAT. Po wpisaniu wszystkich wymaganych pól należy Zapisać zmiany.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Prawidłowo wypełniony formularz. Wszystkie wymagane pola zostały pokolorowane na zielono, co oznacza, że nie wykryto błędów i/lub braków danych.  Na samym dole formularza możemy wpisać wiadomość dla Sprzedającego. W chwili obecnej należy kliknąć przycisk "Zapłać". Następnie widoczny widok "Podsumowania zamówienia." Podsumowanie zamówienia można wydrukować, klikając na przycisk "Drukuj" znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Poniższy dokument zostanie wydrukowany na wybranej przez kupującego drukarce. Zostanie również przesłany do niego poprzez wiadomość e-mail. Na liście wygranych aukcji zniknie przycisk "Zapłać" a w jego miejscu pojawi się numer płatności. Będzie to informacja usprawniająca wysyłkę towaru poprzez sprzedającego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Zarządzanie Gendo! poprzez profil użytkownika.

Lista aukcji w których użytkownik bierze udział

Aby przejść do zarządzania Gendo! należy kliknąć na własny avatar w prawym górnym rogu strony, a następnie z rozwijanego menu wybrać Gendo! Opcja możliwa ta jest dla zalogowanych użytkowników. Panel zarządzania został podzielony na kilka podstawowych zakładek, widocznych z lewej strony w postaci pionowego menu. Na poniższym obrazku widoczny jest zaznaczony na czerwono przycisk "Licytuję". Po prawej stronie widzimy listę aukcji, w których aktualnie wskazany użytkownik bierze udział. Status aukcji wskazuje, że użytkownik ten aktualnie wygrywa licytację. Status ten może się zmienić w przypadku przelicytowania przez innych użytkowników.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Wygrane i przegrane aukcje.

Kolejna zakładka w omawianym menu to "Wygrałem". Wybierając tą opcję otrzymujemy listę wygranych aukcji. W tym miejscu widzimy, które z zakupów zostały już zapłacone (widoczne ID płatności) oraz takie, które należy opłacić (Widoczny przycisk zapłać). Możemy obejrzeć również listę przegranych aukcji. Jest to zbiór zakończonych licytacji, w których użytkownik brał udział, jednak ich nie wygrał. W poniższym przykładzie widzimy, że użytkownik nie przegrał żadnej aukcji i lista ta jest pusta.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Wystawianie komentarzy.

Zakładka komentarze służy do wystawiania komentarzy do aukcji, za pomocą których kupujący nabył produkty. Aby wystawić komentarz  należy kliknąć przycisk Wystaw komentarz. Sprzedającemu możemy wystawić jedną z trzech ocen, pozytywną, neutralną lub negatywną. Oprócz oceny ogólnej oceniamy w skali od 1 do 5 poszczególne aspekty transakcji: zgodność przedmiotu z opisem, kontakt ze sprzedającym, czas realizacji zamówienia oraz koszty wysyłki. Ocenę kończymy komentarzem do transakcji. Wszystko zatwierdzamy klikając na przycisk "Wystaw komentarz"

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Komentarze pojawią się na karcie użytkownika dopiero wtedy, gdy obie strony transakcji je wystawią. Na wystawienie komentarza mamy określony czas, dokładnie 90 dni od daty zawarcia transakcji. Po jego upłynięciu system automatycznie wystawi pozytywny komentarz. W zakładce "Opinie i oceny" widoczne są opinie i oceny dotyczące danego użytkownika. Zarówno te wystawione przez niego jak i otrzymane. Na samej górze tej karty widoczny jest procent pozytywnych komentarzy, jakie użytkownik otrzymał od kontrahentów.

Kliknij aby powiększyć

Obserwowane aukcje i automatyczne przypomnienia.

Obserwacja aukcji oraz automatyczne powiadomienia znajdują się w zakładce Obserwuję. Na poniższym obrazku widzimy kolumnę metoda i przed. Metoda oznacza sposób przypomnienia o kończącej się aukcji. Przed oznacza ilość czasu przed zakończeniem aukcji.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Wybierz interesującą Cię aukcję na liście obserwowanych. Aby ustawić przypomnienie kliknij na przycisk "Przypomnij". Wybierz metodę powiadomienia. Do wyboru oferujemy e-mail, sms lub obie te metody łącznie. Wybrać należy też czas przed zakończeniem aukcji, w jakim system automatycznie przypomni o niej. Po ustawieniu wybranych opcji, na liście obserwowanych aukcji w kolumnie metoda pojawi się ikona wybranej metody powiadomień. W kolumnie przed widoczny jest wybrany czas przed końcem aukcji, w jakim zostanie wysłane przypomnienie. Aby skasować powiadomienie należy wybrać z listy metod "brak".

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Komentarze

papavero
#14 papavero 2017-03-10 17:00
Cytuję Frania:
Cytuję Frania:
@papavero
Mam różne pozycje i do nich pięć cenników dostaw. Jaki mam zaznaczyć sposób dostawy - dla każdego cennika to samo np. "paczka pocztowa ekonomiczna"? Nie wszędzie mam opcję "odbiór osobisty".

A może tak, jak niżej @Makta zrobiła, powinnam poprosić o połączenie dwóch przesyłek i ustalenie jednego kosztu dostawy?

Franiu, koszt przesyłki wszystkiego co zakupiłaś, paczką ekonomiczną, 15zł. Jeśli chcesz zapłacić poprzez PayU, to proszę skoryguj przelew do Fundacji o ewentualne różnice.
Frania
#13 Frania 2017-03-10 16:36
Cytuję Frania:
@papavero
Mam różne pozycje i do nich pięć cenników dostaw. Jaki mam zaznaczyć sposób dostawy - dla każdego cennika to samo np. "paczka pocztowa ekonomiczna"? Nie wszędzie mam opcję "odbiór osobisty".

A może tak, jak niżej @Makta zrobiła, powinnam poprosić o połączenie dwóch przesyłek i ustalenie jednego kosztu dostawy?
Frania
#12 Frania 2017-03-10 16:35
@papavero
Mam różne pozycje i do nich pięć cenników dostaw. Jaki mam zaznaczyć sposób dostawy - dla każdego cennika to samo np. "paczka pocztowa ekonomiczna"? Nie wszędzie mam opcję "odbiór osobisty".
Makta
#11 Makta 2016-07-18 09:40
@papavero Proszę o połączenie 2 przesyłek w jedną. Szczegóły w mailu.
IWON04
#10 IWON04 2016-04-22 14:19
Przewodnik przeczytany , zakupy zrobione , przesyłka błyskawiczna . Pozdrawiam :-)
AgnieszkaTylak
#9 AgnieszkaTylak 2016-03-04 17:52
Cytuję Frania:
Widzę, że na stronie głównej aukcje już nietestowe, jak najbardziej serio. Ładnie, dokładnie opisane.

Już nietestowe. Już takie na serio serio ;-)
Frania
#8 Frania 2016-03-04 17:47
Widzę, że na stronie głównej aukcje już nietestowe, jak najbardziej serio. Ładnie, dokładnie opisane.
papavero
#7 papavero 2016-02-29 11:29
Cytuję Niteczka82:
Cytuję papavero:
Cytuję Niteczka82:
Za dużo tego, wyjdzie w trakcie :) Tak po krótce, to zasada podobna do portalu allegro.

Pierwsza na ochotnika potwierdzająca tezę Tatuśka :-)

Oj tam, oj tam, przecież jest przewodnik. Jak nie bedę kumać, to będę studiować. Poza tym będę się bronić ręcami i nogami, żeby tam nie wchodzić, bo mąż inaczej zbankrutuje.

Ależ przecież będziesz niebawem mogła tam wszystko sprzedać. No oprócz męża może, mężami nie zezwalam handlować/zamieniać/pożyczać.
Niteczka82
#6 Niteczka82 2016-02-25 13:54
Cytuję papavero:
Cytuję Niteczka82:
Za dużo tego, wyjdzie w trakcie :) Tak po krótce, to zasada podobna do portalu allegro.

Pierwsza na ochotnika potwierdzająca tezę Tatuśka :-)

Oj tam, oj tam, przecież jest przewodnik. Jak nie bedę kumać, to będę studiować. Poza tym będę się bronić ręcami i nogami, żeby tam nie wchodzić, bo mąż inaczej zbankrutuje.
papavero
#5 papavero 2016-02-25 13:45
Cytuję Niteczka82:
Za dużo tego, wyjdzie w trakcie :) Tak po krótce, to zasada podobna do portalu allegro.

Pierwsza na ochotnika potwierdzająca tezę Tatuśka :-)