Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest właściciel najcudowniejszego portalu krawieckiego w galaktyce, czyli firma Papavero sp. z o.o.

2. Sponsorami konkursu są:

 • Organizator konkursu, czyli Papavero sp z o.o.
 • Producent najlepszych na świeci nici do szycia, firma Amanda sp. z o.o. z Sulechowa
 • Właściciel strony internetowej Krohmall.pl, firma Huuft sp. z o.o.
 • Właściciel sklepu z materiałami Tkaniny-polary.pl, firma AC Fashion sp. zo.o. z Łodzi

Uczestnicy konkursu

Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Przystępując do konkursu osoby te akceptują Regulamin w całości i zobowiązują się go przestrzegać.

Uczestnikami konkursu nie mogą być:

 1. pracownicy Organizatora,
 2. pracownicy żadnego ze sponsorów w konkursie
 3. osoby powiązane z Organizatorem lub sponsorem nagrody, w tym współpracownicy, pracownicy i osoby świadczące usługi na ich rzecz.
 4. najbliższa rodzina wymienionych w punktach 1-3 osób.

Zasady i harmonogram konkursu

Poniżej znajdziesz zasady konkursowe. Dowiesz się, gdzie, kiedy i jakie zgłoszenia należy przesyłać.

 1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać poprzez portal papavero.pl, szyciową grupę 123szyjeszty na portalu Facebook oraz inne miejsca wskazane przez Organizatora w czasie konkursu. Uczestnik konkursu wybierze miejsce, które jest dla niego wygodniejsze. Może również powalczyć o nagrody we wszystkich wskazanych miejscach.
 2. Każdego miesiąca na portalu papavero.pl pojawią się odpowiednie artykuły, w których w komentarzach będzie można zgłaszać swoje prace konkursowe. Artykuły te będą również opisywać temat miesiąca zabawy konkursowej, lub o nim wspominać.
 3. Na grupie FB 123szyjeszTy zostanie stworzone miejsce do wrzucania prac konkursowych. Tam  również można zgłaszać swoje prace konkursowe.
 4.  Zgłoszenie do konkursu polegało będzie na przedstawieniu zdjęcia własnoręcznie uszytej rzeczy. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie w zgłoszeniu rzeczy uszytej na podstawie szablonów pobranych ze strony papavero.pl. Uczestnik musi wskazać, jakiego dokładnie szablonu użył (wskazać numer modelu lub link do strony z szablonem).
 5.  Każdego tygodnia Jury konkursowe wyłoni 4 osoby, które otrzymają nominacje do konkursu miesięcznego oraz konkursu głównego. Spośród nominowanych osób Jury wybierze zwycięzców miesiąca a na koniec konkursu zwycięzców nagród głównych. Każda nominowana osoba otrzyma nagrodę od Organizatora konkursu określoną poniżej.
 6.  Nominacje do konkursu zostaną przyznane przez administratorów grupy 123szyjeszty (1 nominacja tygodniowo), papavero.pl (2 nominacje) oraz sponsora nagrody miesiąca (1 nominacja). Nominacje tygodniowe zostaną ogłoszone w każdy wtorek i dotyczyć będą prac nadesłanych w ciągu pełnego poprzedzającego tygodnia.
 7.  Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę na konkurs.
 8.  Konkurs trwa od momentu opublikowania Regulaminu aż do 18.11.2018. Wyniki konkursu głównego zostaną ogłoszone 24.11.2018.
 9.  Nagrody miesiąca zostaną przyznane do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 10. Nagrody główne zostaną przyznane 24.11.2018.

Prace konkursowe i nagrody

Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik:

 • Oświadcza, że jest to wyłącznie jego dzieło oraz że praca nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 • Przenosi na organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej na wszystkich znanych stronom polach eksploatacji.
 • Wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w dowolny sposób. Oczywiście, jeśli wizerunek widoczny jest na zgłoszonej pracy konkursowej.

Nagrody

 1. Każda nominowana osoba otrzyma nagrodę w postaci jednego pobrania, do wykorzystania na papavero.pl.
 2. Każdego miesiąca zostaną przyznane 4 nagrody miesiąca o wartości 50zł brutto każda. Uczestnik, który otrzyma nagrodę miesiąca, będzie mógł wybrać dowolne produkty z oferty wybranego przez jury sponsora. Oczywiście wybrane nagrody nie mogą przekroczyć  wskazanej kwoty 50zł brutto.
 3. Rzeczowe nagrody konkursowe zostaną wysłane jedynie na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku nagród cyfrowych (wykroje do pobrania) wymagane jest posiadanie przez Uczestnika konkursu konta na portalu papavero.pl.
 4. W konkursie głównym, czyli na sam koniec konkursu, zostaną przyznane trzy nagrody w wysokości 500 zł brutto każda. Nagrody te zwycięzcy wybiorą spośród produktów oferowanych przez wskazanego przez Jury sponsora.
 5. Nagroda główna, ufundowana przez Organizatora konkursu, to kurs konstrukcji odzieży damskiej lekkiej o wartości 1450zł. Do wykorzystania w uzgodnionym terminie w ciągu dwóch lat od przyznania nagrody. 
 6. Nagród nie można wymienić na gotówkę. Nie można ich również przekazać osobom trzecim.

Reklamacje i ochrona danych osobowych

 1.  Reklamacje należy przesyłać w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników na adres papavero@papavero.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna i nieodwoływalna.
 2.  Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu. Organizator będzie przetwarzał te dane w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania nagród.
 3.  Administratorem danych osobowych jest organizator. Dane będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i/lub usuwania. 

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem należy zastosować przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Uczestnicy mogą odstąpić od udziału w konkursie i zażądać usunięcia ich zgłoszenia wraz ze wszelkimi danymi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do konkursu. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na adres papavero@papavero.pl

 

 

 

100% (0 głosów)
1758 wyświetleń

Komentarze

szycie007
#17 szycie007 2018-10-14 18:21
Dzięki. A dziwolągi, które nie posiadają jeszcze konta na FB zostały jednak zdyskwalifikowane?
milena516
#16 milena516 2018-10-14 18:09
Cytuję szycie007:
Może mnie ktoś oświecić gdzie w tym tygodniu wrzuca się zdjęcia?

Na grupie fb 123 szyjesz ty jest wydarzenie. Moze tam
szycie007
#15 szycie007 2018-10-14 12:30
Może mnie ktoś oświecić gdzie w tym tygodniu wrzuca się zdjęcia?
papavero
#14 papavero 2018-07-27 08:42
Cytuję Frania:
Dużo ostatnio myślałam o tym konkursie, wielokrotnie czytałam powyższy Regulamin oraz wpisy osób zaangażowanych w ten konkurs oraz rozważałam czy się wypowiedzieć na jego temat.

I moim zdaniem z Regulaminu wynika, że ważne zgłoszenia do konkursu można umieszczać tylko w dwóch miejscach.
Te miejsca to papavero.pl oraz grupa 123SzyjeszTy. Tylko zgłoszenia z tych miejsc powinny być oceniane i nominowane do nagród.

Jeśli chodzi o zgłoszenia do konkursu, moim zdaniem, miejsce w komentarzach pod artykułem konkursowym jest zarezerwowane wyłącznie dla prac osób biorących udział w konkursie.

Dziś rozwiążę ten problem. Franiu, jak zwykle dziękuję za pomoc. Jest nieoceniona.
Joanna205
#13 Joanna205 2018-07-26 20:52
Cytuję kae:
Cytuję Frania:
ważne zgłoszenia do konkursu można umieszczać tylko w dwóch miejscach.
Te miejsca to papavero.pl oraz grupa 123SzyjeszTy. Tylko zgłoszenia z tych miejsc powinny być oceniane i nominowane do nagród.

faktycznie są tylko dwa miejsca, co z dodatkową grupą konkursową na FB?

Zapraszamy do Kocham szycie na FB tam tez sa oceniane prace )))
kae
#12 kae 2018-07-26 20:04
Cytuję Frania:
ważne zgłoszenia do konkursu można umieszczać tylko w dwóch miejscach.
Te miejsca to papavero.pl oraz grupa 123SzyjeszTy. Tylko zgłoszenia z tych miejsc powinny być oceniane i nominowane do nagród.

faktycznie są tylko dwa miejsca, co z dodatkową grupą konkursową na FB?
Frania
#11 Frania 2018-07-26 13:08
Dużo ostatnio myślałam o tym konkursie, wielokrotnie czytałam powyższy Regulamin oraz wpisy osób zaangażowanych w ten konkurs oraz rozważałam czy się wypowiedzieć na jego temat.

I moim zdaniem z Regulaminu wynika, że ważne zgłoszenia do konkursu można umieszczać tylko w dwóch miejscach.
Te miejsca to papavero.pl oraz grupa 123SzyjeszTy. Tylko zgłoszenia z tych miejsc powinny być oceniane i nominowane do nagród.

Jeśli chodzi o zgłoszenia do konkursu, moim zdaniem, miejsce w komentarzach pod artykułem konkursowym jest zarezerwowane wyłącznie dla prac osób biorących udział w konkursie.
Gayaruthiel
#10 Gayaruthiel 2018-07-11 11:55
Aaa, okej! Myślałam, że pracą konkursową jest uszytek a nie zdjęcie, dlatego te prawa majątkowe mi zabiły ćwieka :D Wiecie, jestem przywiązana do swoich uszytków, do zdjęć zdecydowanie mniej :D
papavero
#9 papavero 2018-07-11 11:21
Cytuję Gayaruthiel:
"Przenosi na organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej na wszystkich znanych stronom polach eksploatacji."

Co to właściwie znaczy...? Że Papavero będzie sprzedawać konkursowe uszytki czy ki diabeł? :P

Konkursowe rzeczy i tak muszą być uszyte na podstawie papaverowych szablonów. A na ich podstawie to ja sobie mogę przecież szyć i sprzedawać odzież. :-) A co do Waszych zdjęć, możecie być spokojni, nie zamierzamy ich wykorzystać w innych celach niż okołokonkursowych :-)

Zdjęcia wrzucane na konkurs są pracami konkursowymi. Zdjęcia wrzucone przez Was muszę móc umieścić na stronie. Czasem będą się pojawiały artykuły konkursowe, które będą opowiadały o konkursie, i tam pojawią się Wasze zdjęcia. Sponsorzy również będą się pewnie chcieli pochwalić, komu przyznali nagrody. A to spowoduje konieczność wykorzystania zdjęcia. A może będą chcieli je pokazać swoim pracownikom i wspólnie podjąć decyzję. Stąd taki zapis, który pozwoli nam na spokojnie poprowadzić wszelkie czynności konkursowe.
Gayaruthiel
#8 Gayaruthiel 2018-07-11 10:49
"Przenosi na organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej na wszystkich znanych stronom polach eksploatacji."

Co to właściwie znaczy...? Że Papavero będzie sprzedawać konkursowe uszytki czy ki diabeł? :P